Úradná správa ŠTK č. 38

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 38  23. 05. 2024  

prihlášky na SR 2024/2025 do súťaží ObFZ Galanta je stanovený termín 25.06.2024 do 00:00 hod.

termínová listina na SR 2024/2025 je schválená VV ObFZ Galanta, začiatok SR je stanovený na 03.- 04.08.2024

– aktív ŠTK sa bude konať 13.07. 2024 o 09:00 ( sobota ) v zasadačke MsÚ Galanta, účasť je povinná podľa RS čl. IV bod 16  

– dôrazne upozorňuje všetky FO že SR 2024/2025 ostaršenie hráča musí byť zaevidované v ISSF systéme, v opačnom prípade bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP čl. 51 písmeno k.   

dôrazne upozorňuje kluby že v mesiaci JÚL 2024 prebehne pasportizácia o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. Upresnenie časov jednotlivých kontrol u FO bude uverejnený v US ŠTK.  

– nariaďuje odohrať stretnutie 14. kolo U 9 FK Veľká Mača – OFK Pusté Úľany dňa 22.05. 2024 o 18:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 21. kolo U 15 OFK Pusté Úľany – FK Veľká Mača dňa 26.05. 2024 o 11:00 ( nedeľa – kolízia stretnutí U 19).

– nariaďuje odohrať stretnutie 20. kolo U 15 OFC Košúty – TJ Družstevník Trstice dňa 29.05. 2024 o 17:30 ( streda).

– nariaďuje odohrať stretnutie 32. kolo VII liga dospelí  TJ Družstevník Pusté Sady – OFK Matúškovo  pôvodný termín dňa 02.06. 2024 o 10:30 ( Nedeľa ).

– kontumuje stretnutie 23.kolo U 11 FK Slavoj Sládkovičovo – TJ Družstevník Trstice podľa SP čl. 82 odsek 1 bod a, SP čl. 10 bod 2. zároveň priznáva 3 body a skóre 0 : 3 v prospech TJ Družstevník Trstice

– odstupuje na DK na doriešenie U 11 FK Slavoj Sládkovičovo ( 23. kolo svojvoľné preloženie stretnutia) podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 9 TJ Družstevník Trstice ( 13. kolo ) neuvedenie výsledku konfrontácie, trénera v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 9 TJ Družstevník Trstice ( 14. kolo ) neuvedenie trénera, zdravotníka v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 11 TJ Družstevník Trstice ( 23. kolo ) neuvedenie trénera, zdravotníka v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 13 TJ Družstevník Trstice ( 17. kolo ) neuvedenie zdravotníka v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 13 TJ Družstevník Pusté Sady ( 17. kolo ) neuvedenie zdravotníka, trénera v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

– odstupuje na DK na doriešenie U 9 ŠKF Sereď „B“ ( 14. kolo ) neuvedenie výsledku konfrontácie, trénera v zápise o stretnutí podľa  RS čl. IX 1/b )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články