Uradná správa ŠTK č. 37

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 37  18.05. 2023

– termín prihlášok na SR 2023 / 2024 je stanovený od 02.06.2023 do 25.06.2023. Prihlášky sa podávajú cez ISSF systém, štartovne bude sa uhrádzať cez „Zbernú faktúru“ . Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť ! V kategórii dospelí VII. liga klub ktorý  nebude mať prihlásené žiadne družstvo mládeže  musí uhradiť nenávratný vklad na účet ObFZ Galanta 1500,- €, úhrada musí byť dokladovaná pri odovzdaní záväznej prihlášky do súťaže ( RS čl. VI bod 1 )

výzva pre  FO, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

Konferencia ObFZ Galanta sa uskutoční 08.07.2023 SOBOTA o 9:00 zasadačka MsÚ Galanta, na konferencii budú doplňujúce voľby jedného člena VV, návrh zaslať na mailovú adresu sekretariátu ObFZ. Po uskutočnení Konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK. Dôrazne upozorňuje všetky FO na RS čl. IV bod 16

zvažuje vytvoriť súťaž U 9 v súťažnom ročníku 2023/2024, z tohto dôvodu žiada všetky FO ktoré majú dostatok hráčov na vytvorenie tejto kategórie aby sa predbežne prihlásili emailom na nasledovný mail : stkobfzgalanta@centrum.sk. V kategórii U 9 môžu v SR 2023/2024 štartovať hráči narodený 01.01.2015 a mladší

– nariaďuje odohrať stretnutie 20. kolo U 15 TJ Družstevník Trstice – OFK Pusté Úľany  dňa 01.06. 2023 o 17:30 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 21. kolo U 15 ŠK Šoporňa – OFK Abrahám Hoste  dňa 30.05. 2023 o 17:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 19. kolo U 15 TJ Družstevník Dolné Saliby – FC Jelka  dňa 30.05. 2023 o 17:30 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 27. kolo U 11 OFK Žihárec– OFK Abrahám Hoste dňa 02.06. 2023 o 17:00 ( piatok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 27. kolo U 11 TJ Horné Saliby –  ŠK Dolná Streda dňa 30.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 27. kolo U 11 ŠK Váhovce – FC Pata dňa 07.06. 2023 o 18:00 ( streda )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články