Úradná sprava ŠTK č.36

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.36. 16.06.2022        

Dôrazné upozornenie : ŠTK dôrazne upozorňuje FO na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti ( lekár, zdravotník, masér minimálne jedného) a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) vo všetkých družstvách v opačnom prípade FO bude odstúpený na DK. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra v SR 2022 / 2023.

– SR2022 / 2023 sa začína 06. – 07.08.2022

Elektronické prihlášky družstva do súťaže na SR 2022/2023  je potrebné zaevidovať prostredníctvom ISSF.  Prihlášky do súťaže je možné zasielať od stredy 01.06.2022 do štvrtok 23.06.2022 do 24.00 h. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé mužstvo zvlášť !!!  Platba štartovného prebehne cez zberné faktúry.

V SR 2022 / 2023 družstvo ktoré sa prihlási do súťaže v kategórii dospelí VII liga a nebude mať prihlásené žiadne družstvo mládeže ( dorast, mladší dorast, žiaci, kategória U 13 + U 11 sa považuje ako jedno mládežnícke družstvo pod podmienkou že nebude ani jedno družstvo ako spoločné) musí uhradiť nenávratný vklad na účet ObFZ Galanta 1500,- €, úhrada musí byť dokladovaná pri zaevidovaní záväznej prihlášky ( ISSF ) do súťaže. Tento poplatok musí FO uhradiť a dokladovať úhradu na ObFZ akonáhle zaregistruje Elektronickú prihlášku. Pokiaľ nebude poplatok dokladovaný, ŠTK nezaradí družstvo do súťaže. V VIII. Lige naďalej platí že nie je povinnosť mať mládežnícke družstvo.

V SR 2022 / 2023 súťaž ktorá bola VI. liga bude VII. Liga a VII GA – ŠA bude VIII liga GA -ŠA

– AKTÍV ŠTK sa uskutoční dňa 09.07.2022 o 9:00 hod. ( sobota ) v zasadačke na MsÚ Galanta

– schvaľuje konečné tabuľky SR 2021 / 2022 VI. liga dospelí, U 15, U 13, U 11. okrem VII. Liga GA – ŠA,

– kontumuje stretnutie 33.kola VII. Liga dospelí GA – ŠA  FK Vlčany – FK Veča podľa SP čl. 82  odsek 1 bod b a čl. 11 bod 2 zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech družstva FK Vlčany

– odstupuje na DK  FK Veča s návrhom pokuty  100 € podľa RS čl. IX bod 1/d  pre ObFZ Galanta za nevycestovanie na stretnutie 33.kolo  FK Vlčany – FK Veča VII. Liga GA – ŠA.

–  odstupuje na DK FO Žihárec s návrhom pokuty  5 €  podľa RS čl. IX bod 1/c ( neuvedenie výsledku konfrontácie U 11  28.kolo) 

–  odstupuje na DK FO Horné Saliby s návrhom pokuty  10 €  podľa RS čl. IX bod 1/c ( neskoro vytvorený zápis o stretnutí U 11  27.kolo) 

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články