Uradná správa ŠTK č. 36

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 36  18.05. 2023

– termín prihlášok na SR 2023 / 2024 je stanovený do 25.06.2023. Prihlášky sa podávajú cez ISSF systém, štartovne bude sa uhrádzať cez „Zbernú faktúru“ . V kategórii dospelí VII.liga klub ktorý  nebude mať prihlásené žiadne družstvo mládeže  musí uhradiť nenávratný vklad na účet ObFZ Galanta 1500,- €, úhrada musí byť dokladovaná pri odovzdaní záväznej prihlášky do súťaže ( RS čl. VI bod 1 )

výzva pre  FO, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

Konferencia ObFZ Galanta sa uskutoční 08.07.2023 SOBOTA o 9:00 zasadačka MsÚ Galanta, na konferencii budú doplňujúce voľby jedného člena VV, návrh zaslať na mailovú adresu sekretariátu ObFZ. Po uskutočnení Konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK.

zvažuje vytvoriť súťaž U 9 v súťažnom ročníku 2023/2024, z tohto dôvodu žiada všetky FO ktoré majú dostatok hráčov na vytvorenie tejto kategórie aby sa predbežne prihlásili emailom na nasledovný mail : stkobfzgalanta@centrum.sk. V kategórii U 9 môžu v SR 2023/2024 štartovať hráči narodený 01.01.2015 a mladší

berie na vedomie oznámenie FC Kráľová nad Váhom o nevycestovaní na stretnutie 24.kolo FK Močenok – FC Kráľová nad Váhom

kontumuje stretnutie 24. kolo VIII. Liga GA – ŠA  FK Močenok – FC Kráľová nad Váhom podľa SP 82 bod 1 písmeno b a čl. 11 bod 2. Zároveň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FK Močenok  ( nevycestovanie na stretnutie )  

– odstupuje na DK na doriešenie  FC Kráľová nad Váhom ( nevycestovanie na stretnutie 24. kolo VIII. Liga GA – ŠA  FK Močenok – FC Kráľová nad Váhom

nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 TJ Horné Saliby – FK Veľká Mača dňa 26.06. 2023 o 18:00 ( piatok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 FC Jelka – FC Pata dňa 25.05. 2023 o 17:00 ( štvrtok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 OFK Žihárec – ŠK Veľké Úľany  dňa 23.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 26. kolo U 11 ŠK Dolná Streda – FC Slovan Galanta  dňa 06.06. 2023 o 17:00 ( utorok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 30. kolo U 11 TJ Družstevník Trstice – OFC Košúty  dňa 13.06. 2023 o 17:00 ( streda ).

nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11 ŠK Veľké Úľany  – TJ Horné Saliby  dňa 17.05. 2023 o 18:00 ( streda ).

nariaďuje odohrať stretnutie 19. kolo U 15 TJ Družstevník Dolné Saliby – FC Jelka  dňa 23.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 26. kolo U 11 OFK Abrahám Hoste – TJ Horné Saliby  dňa 07.06. 2023 o 18:00 ( streda ).

nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11 TJ Družstevník Trstice – OFK Pusté Úľany  dňa 24.05. 2023 o 17:00 ( streda ).

nariaďuje odohrať stretnutie 26. kolo U 11 FC Pata – OFK Pusté Úľany  dňa 30.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo VII. Liga  TJ Horné Saliby   – OFC Košúty dňa 03.06. 2023 o 17:00 ( sobota ).

nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo VII. Liga  TJ Družstevník Dolné Saliby –  TJ Družstevník Pusté Sady dňa 19.05. 2023 o 17:00 ( piatok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 27. kolo VIII. Liga GA – ŠA TJ ŠM Kráľov Brod – TJ Družstevník Jánovce dňa 11.06. 2023 o 17:00 ( nedeľa ).

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články