Úradná správa ŠTK č. 34

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 34  04.05. 2023

Dôrazné upozornenie : ŠTK dôrazne upozorňuje v SR 2022 / 2023. FO na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti ( lekár, zdravotník, masér minimálne jedného) a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) vo všetkých družstvách v opačnom prípade FO bude odstúpený na DK. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra

–  žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kratšej dobe ako 10 dní bude schvaľovať iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Bez riadneho odôvodnenia budú žiadosti zamietnuté. Každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

vyzva pre  FO, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

Konferencia ObFZ Galanta sa uskutoční 08.07.2023, na konferencii budú doplňujúce voľby jedného člena VV, návrh zaslať na mailovú adresu sekretariátu ObFZ. Po uskutočnení Konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK.

– zvažuje vytvoriť súťaž U 9 v súťažnom ročníku 2023/2024, z tohto dôvodu žiada všetky FO ktoré majú dostatok hráčov na vytvorenie tejto kategórie aby sa predbežne prihlásili emailom na nasledovný mail : stkobfzgalanta@centrum.sk. V kategórii U 9 môžu v SR 2023/2024 štartovať hráči narodený 01.01.2015 a mladší

– nariaďuje odohrať stretnutie 18. kolo U 13 OFK Mostová – OFK Pusté Úľany dňa 05.05. 2023 o 17:00 ( piatok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 18. kolo U 15 TJ Družstevník Malá Mača – TJ Družstevník Trstice dňa 18.05. 2023 o 17:30 ( štvrtok – kolízia stretnutí).

– nariaďuje odohrať stretnutie 18. kolo U 15 ŠK Šoporňa – TJ Družstevník Dolné Saliby dňa 10.05. 2023 o 17:00 ( streda).

– nariaďuje odohrať stretnutie 26. kolo VII. liga TJ Družstevník Dolné Saliby – OFK Matúškovo dňa 03.06. 2023 o 17:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 28. kolo U 11 TJ Družstevník Dolné Saliby – OFK Pusté Úľany dňa 03.06. 2023 o 13:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11 ŠK Veľké Úľany – TJ Horné Saliby dňa 09.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11  FK Veľká Mača – FC Slovan Galanta „B“ dňa 19.05. 2023 o 17:00 ( piatok ).

berie na vedomie oznam FK Vlčany o nevycestovaní na stretnutie 23.kolo FK Močenok – FK Vlčany

odstupuje na DK  FK Vlčany na doriešenie nevycestovanie na stretnutie 23.kolo  VIII. GA – ŠA FK Močenok – FK Vlčany

odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 € nasledovné FO: TJ Družstevník Trstice ( U 11 ), TJ Družstevník Malá Mača ( U 15 ), OFK Matúškovo ( U 15 ), TJ Družstevník Pusté Sady ( U 13 ),  (  nesplnenie SP čl. 41 odsek 2)

odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 €  FK Slavoj Sládkovičovo za neuvedenie výsledku konfrontácie (U 13 )

odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 €  FC Jelka za nevytvorenie zápisu o stretnutí pred stretnutím (U 11 )

kontumuje stretnutie 23. kolo VIII. Liga dosp. GA – ŠA  FK Močenok – FK Vlčany podľa SP 82 bod 1 písmeno b a čl. 11 bod 2. Zároveň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FK Močenok  ( nevycestovanie na stretnutie )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články