Uradná správa ŠTK č. 33

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 33  27.04. 2023

Dôrazné upozornenie : ŠTK dôrazne upozorňuje v SR 2022 / 2023. FO na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti ( lekár, zdravotník, masér minimálne jedného) a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) vo všetkých družstvách v opačnom prípade FO bude odstúpený na DK. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra

–  žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kratšej dobe ako 10 dní bude schvaľovať iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Bez riadneho odôvodnenia budú žiadosti zamietnuté. Každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

vyzýva pre  FO, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže ObFZ 2023/2024, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na mailovú adresu sekretariátu ObFZ.

– Konferencia ObFZ Galanta sa uskutoční 08.07.2023, na konferencii budú doplňujúce voľby jedného člena VV, návrh zaslať na mailovú adresu sekretariátu ObFZ. Po uskutočnení Konferencie bude nasledovať Aktív ŠTK.

– zvažuje vytvoriť súťaž U 9 v súťažnom ročníku 2023/2024, z tohto dôvodu žiada všetky FO ktoré majú dostatok hráčov na vytvorenie tejto kategórie aby sa predbežne prihlásili emailom na nasledovný mail : stkobfzgalanta@centrum.sk. V kategórii U 9 môžu v SR 2023/2024 štartovať hráči narodený 01.01.2015 a mladší

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo U 11 OFK Abrahám Hoste – OFK Pusté Úľany dňa 26.04. 2023 o 17:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 23. kolo U 11 OFK Žihárec – TJ Družstevník Dolné Saliby dňa 08.05. 2023 o 17:00 ( pondelok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 24. kolo U 11 TJ Družstevník Dolné Saliby – FC Pata dňa 11.05. 2023 o 18:00 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 23. kolo U 11 FC Pata – ŠK Šoporňa dňa 30.04. 2023 o 14:30 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 28. kolo U 11 OFK Abrahám Hoste – OFC Košúty dňa 31.05. 2023 o 17:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 23. kolo U 11 TJ Horné Saliby – OFC Košúty dňa 02.05. 2023 o 18:00 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 17. kolo U 13 OFK Pusté Úľany – TJ Družstevník Dolné Saliby dňa 01.05. 2023 o 11:00 ( pondelok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 23. kolo U 11 FC Slovan Galanta – ŠK Veľké Úľany dňa 06.05. 2023 o 11:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo VII. liga TJ Čierny Brod – ŠK Váhovce dňa 07.05. 2023 o 14:00 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 22. kolo VII. liga FC Tomášikovo – TJ Družstevník Pusté Sady dňa 06.05. 2023 o 16:30 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 23. kolo VIII. Liga GA – ŠA  TJ Progres Selice – TJ ŠM Kráľov Brod dňa 08.05. 2023 o 16:30 ( pondelok ).

– kontumuje stretnutie 16. kolo U 15  FC Jelka – OFK Pusté Úľany podľa SP 82 bod 1 písmeno f a čl. 11 bod 2. Zároveň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva FC Jelka  

– odstupuje na DK z OFK Pusté Úľany trénera U 15 Vladimíra Grúsa a VM Igora Maneka na doriešenie

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 € nasledovné FO: TJ Družstevník Trstice ( U 13 ), TJ Družstevník Malá Mača ( U 13, U 15 ), OFK Matúškovo ( U 15 ), FC Slovan Galanta ( U 11 ),  (  nesplnenie SP čl. 41 odsek 2)

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 5 € ŠK Šoporňa ( U 11 nevytvorený zápis o stretnutí pred stretnutím,  )

nariaďuje úradný dohľad na stretnutia 22. kolo VIII liga GA – ŠA   FK  Vlčany – OŠK Vinohrady nad Váhom, a OFK Žihárec – TJ Progres Selice

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články