Úradná správa ŠTK č. 27

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 27  09.03. 2023

Dôrazné upozornenie : ŠTK dôrazne upozorňuje v SR 2022 / 2023. FO na zaregistrovanie v ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti ( lekár, zdravotník, masér minimálne jedného) a takisto  uvádzanie v ISSF trénera a vedúceho družstva (SP čl. 40, 41 a 56) vo všetkých družstvách v opačnom prípade FO bude odstúpený na DK. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra

–  žiadosti o zmenu termínu stretnutia v kratšej dobe ako 10 dní bude schvaľovať iba vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Bez riadneho odôvodnenia budú žiadosti zamietnuté. Každá dohoda o zmene termínu stretnutia musí byť riadne odôvodnená (samotná dohoda klubov nie je dôvodom na zmenu termínu).

dôrazne upozorňuje žiadosť (podanie na komisiu ) o zmenu stretnutia formulovať nasledovne: napr.  žiadam 18. kolo VII. Liga dosp. OFK Matúškovo – ŠK Váhovce na deň 08.04. 2023 o 15:30 ( sobota ).

žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK ( Adresár FO ) a zároveň, aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF.

dôrazne upozorňuje všetkých rozhodcov  na povinnosť zaslania tlačiva „Zúčtovanie delegovaných osôb „ vždy do utorok 12:00 hod.

dôrazne upozorňuje na plnenie SP čl. 41 odsek 2 nasledovné FO: TJ Čierna Voda ( VII. Liga dospelí ), FC Tomášikovo ( VII. Liga dospelí ),TJ Horné Saliby ( VII. Liga dospelí), TJ ŠM Kráľov Brod ( VIII. GA – ŠA), FK Močenok ( VIII. GA – ŠA), ŠK Veľké Úľany ( U 11 ), TJ Družstevník Trstice ( U 11 ),  

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo VIII. Liga dosp. GA – ŠA TJ ŠM Kráľov Brod – OŠK Vinohrady nad Váhom dňa 19.03. 2023 o 15:00 ( nedeľa opačné poradie HP OŠK Vinohrady nad Váhom ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 16. kolo VII. Liga dosp. OFK Pusté Úľany – OFK Matúškovo dňa 25.03. 2023 o 15:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo  U 13 TJ Družstevník Dolné Saliby – ŠK Šoporňa  dňa 25.03. 2023 o 15:00 ( sobota kolízia stretnutí).

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo  U 15 TJ Družstevník Dolné Saliby –  TJ Družstevník Trstice dňa 31.03. 2023 o 16:30 ( piatok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 17. kolo  U 11 FC Pata – OFC Košúty dňa 29.03. 2023 o 17:00 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 17. kolo VII. Liga dosp. TJ Čierna Voda – TJ Čierny Brod dňa 01.04. 2023 o 15:30 ( sobota ).

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články