Úradná správa ŠTK č. 26

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.26  22.02. 2024                                                                                                                      

Dôležité upozornenie!!!

– ŠTK oznamuje úpravu RS čl. XIX . VV ObFZ Galanta schválil od 01.01.2024 servisný poplatok ( Termínová listina splátok ) nasledovne: VII. liga dospelí – 140 €, U 19 –  80 €, U 15 – 55 €

– upozorňuje na blížiaci sa termín splátok pre delegované osoby ktorý je 15.03.2024.

– družstvo ktoré je prihlásené na HT  je POVINNÉ  pri príchode odovzdá vyplnenú súpisku ( nie ručne vyplnenú)

dôrazne upozorňuje kluby vo všetkých súťažiach (vrátane mládeže), aby uvádzali v systéme ISSF funkcionára zodpovedného za oblasť zdravotnej starostlivosti(lekár, masér, fyzioterapeut), takisto uvádzať trénera a vedúceho družstva (SP čl.39, 40, a 55) aj keď je družstvo evidované ako súper, pod následkami disciplinárnych opatrení. Zaregistrovanie je plne v kompetencii klubového ISSF manažéra. Nevyžadovať zapisovanie členov realizačného tímu (VM, ZP) od rozhodcov do poznámky.

dôrazne upozorňuje všetky kluby ktoré prihlásili jednotlivé družstvá na HT na web stránke ObFZ v sekcii „Tlačiva , dokumenty“ sa nachádzajú „ Propozície HT, rozpis zápasov U 11, súpiska. Súpisku treba vyplniť a odovzdať pri príchode na turnaj minimálne 1 hodinu pred prvým stretnutím daného družstva ( 2 kusy ).

ŠTK upozorňuje FK, FO na nasadenie funkcionalita evidencie „ostaršenia“ hráčov v ISSF. Jedná sa o proces od zadania cez elektronickú podateľňu, schválenia hráčom až po schválenie tajomníkom komisie. Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadostí je uverejnený na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024  FC Pata U 11 vždy sobota 11:00

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024  FC Pata U 13 vždy sobota 13:30

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2023/2024  FC Pata U 15 vždy sobota 16:30

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články