Úradná správa ŠTK č. 18

Úradná správa  ObFZ Galanta  – ŠTK č. 18. 3.6.2021.

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej Covid 19 ŠTK ObFZ Galanta zo súhlasom VV ruší  oblastné súťaže  mládeže ( U 15, U 13, U 11 ) podľa Súťažného poriadku SFZ.  SP čl.7a –   odsek 4  súťažného ročníka 2020/2021.

  1. ŠTK následne anuluje výsledky všetkých doteraz odohratých stretnutí oblastných súťaží mládeže ( U 15, U 13, U 11 ) ročníka 2020/2021.
  • Dorastenecké stretnutia začnú 13.06.2021 ( zatiaľ nie sú odvolané )

ŠTK dáva do pozornosti FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu ObFZ Galanta 2021/2022,ktorý sa začína postupne pripravovať̌ a spracovávať Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú́ adresu : obfzga@futbalsfz.sk

 SR 2021/2022

Začiatok 07.08. 2021

Uzávierka prihlášok 08.07.2021

Aktív ŠTK dňa 24.07.2021

      Štartovný vklad :

      dospelí VI. liga :   75 €

 dospelí VII. liga :  60 €  ( družstvá z ObFZ Nitra uhradia štartovné na ObFZ Nitra ( budú platiť v zbernej faktúre )

      dorast: zdarma 

      mladší dorast: zdarma                                                                                                               

      žiaci : zdarma                                                                                                                        

      mladší žiaci: zdarma                                                                                                                  

prípravka:  zdarma

Tlačivo Prihláška, Adresár sa nachádza na web stránke ObFZ v sekcii „Tlačivá dokumenty“ . Tlačivo Adresár treba poslať vo Worde – nie skenovať, fotiť !!!

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články