Uradná správa ŠTK č. 18

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.18  02.11. 2023                                                                                                                     

ŠTK dáva do pozornosti oznam : v prípade priaznivého počasia sa predohraje 24.kolo VII. liga ( vylosované na 17.04.2024 – streda ) odohrá sa  dňa 19.11. 2023 o 13:30.  Konečné rozhodnutie bude v US ŠTK č 19 dňa 09.11. 2023.  FO ktoré sú zaradené v kategórii VII. liga sú povinné vyjadriť ( súhlas alebo nesúhlas ) sa do 08.11. 2023. V prípade predohrávky musí byť 2 / 3 súhlas. Klub ktorý sa nevyjadrí bude považované za súhlas. Vyjadrenie poslať emailom na adresu stkobfzgalanta@centrum.sk                          

ŠTK ObFZ oznamuje, že dňa 26.11.2023 sa v ŠH Topoľčany uskutoční halový turnaj dospelých, ktorého organizátorom je Západoslovenský futbalový zväz. Jeho účastníkom za náš ObFZ bude mužstvo umiestnené po skončení jesennej časti 2023/24 na 1. mieste v VII. lige.                                                                                                                                                              

– dôrazne upozorňuje všetky FO ktoré majú v súťažiach U 13, U 11, U 09 na povinnosť:  nominácie na stretnutie sú povinné pred stretnutím, konfrontácia pred stretnutím je povinná, zápis o stretnutia musí byť vytvorený pred stretnutím a  2 hodiny po stretnutí priebežne uložený ( výsledok a strelci gólov musia byť uvedený v zápise o stretnutí ).  V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK.

– dôrazne upozorňuje všetky FO aby zaslali na ObFZ  potvrdenia o prihlásení jednotlivých trénerov Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie , Žiadosti o vydanie trénerskej licencie“ V opačnom prípade sa bude považovať že dané družstvo nemá kvalifikovaného trénera.

– nariaďuje odohrať stretnutie VII. liga  17. kolo ŠK Dolná  Streda  – ŠK Veľké Úľany dňa 11.11. 2023 o 14:00 ( sobota).

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články