Úradná správa ŠTK č. 16

ŠTK dáva do pozornosti FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu ObFZ Galanta 2021/2022,ktorý sa začína postupne pripravovať̌ a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na e-mailovú́ adresu : obfzga@futbalsfz.sk

Zástupcovia futbalových klubov združených v ObFZ Galanta sa stretli v piatok na pôde mestského úradu, aby sa spoločne s vedením zväzu dohodli na ďalšom programe do konca júna.

Hlasovanie:

VI. liga dospelí: za pokračovanie boli 4 , za ukončenie boli 8, neprítomný 2 

VII liga GA – ŠA dospelí za pokračovanie boli 3, za ukončenie boli 6 , neprítomný 3

Mládežnícke súťaže zatiaľ nie sú zrušené

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články