Úradná správa ŠTK č.16

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.16. 28.10.2021

ŠTK upozorňuje FO, na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ. Každý klub Manuál obdržal mailom.

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie Trstice – Horné Saliby 10.kolo prípravka U 11 dňa 5.11. ( piatok ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Sady – Betonáris Šaľa 17.kolo VII. liga dospelí GA – ŠA dňa 13.11. ( sobota ) o 13:30

– nariaďuje pre nasledovné FO : U11 4.kolo Sládkovičovo – Žihárec, 5.kolo Žihárec – Šoporňa, 6.kolo Trstice –  Žihárec , 9.kolo Jelka – Trstice aby do 2.11. do 12:00 nahrali do ISSF termín odohratia hore uvedených stretnutí. V opačnom prípade budú stretnutia odohraté v termíne ktorý určí ŠTK.

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články