Úradná správa ŠTK č. 15

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 15  20.10. 2022        

Dôrazné upozornenie: V kategórii U 13 a U 11 družstvá ktoré nemajú trénera z licenciou uvedú meno trénera v zápise o stretnutí v sekcii Poznámka. V prípade že je to družstvo hostí uvedie meno osobe ktorá má právo vytvoriť zápis o stretnutí ( domáce družstvo ). Táto osoba je povinná toto meno uviesť v zápise o stretnutí. V opačnom prípade budú ( domáce aj hosťujúce družstvo )  odstúpené na DK. Ak hosťujúce družstvo nenadiktuje meno napriek upozorneniu do poznámky uvedie že  „napriek upozorneniu neuviedli meno trénera “. Táto výnimka platí na jesennú časť súťaže. Vedúceho mužstva je povinné uviesť v patričnej kolónke.

dôrazné upozorňuje členov realizačného tímu (tréner, asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva) na označenie visačkami

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo U 15  TJ Družstevník Malá Mača – FC Jelka  dňa 20.10. 2022 o 16:30 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo U 15   FK Veľká Mača   –  TJ Družstevník Trstice dňa 30.10. 2022 o 11:00 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 1. kolo VII. Liga dospelí  TJ Čierna Voda    –  ŠK Dolná Streda   dňa 05. 11. 2022 o 13:30 ( sobota ).

– odstupuje na DK ŠK Dolná Streda, ŠM Kráľov Brod, ŠK Šoporňa, TJ Družstevník Malá Mača  s návrhom pokuty 60 € podľa RS čl. IX bod 1/b ( neúčasť na mimoriadnom zasadnutí dňa 08. 10. 2022 )

– neschvaľuje žiadosť ŠK Váhovce nesprávne podaná žiadosť

– nariaďuje odohrať stretnutie 11. kolo U 15   ŠK Váhovce  –  FC Pata dňa 29.10. 2022 o 11:00 ( sobota ).

– stretnutie 12. kolo VII. Liga FC Tomášikovo – FK Slavoj Sládkovičovo  sa odkladá pre chorobu hráčov FK Slavoj Sládkovičovo 

– nariaďuje pre FC Jelka a TJ Družstevník Malá Mača zaslať na ŠTK písomné vyjadrenie k stretnutiu 10. kolo U 15  TJ Družstevník Malá Mača – FC Jelka do 25.10.2022 do 12:00

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články