Uradná správa ŠTK č. 14

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 14.  8.10. 2020.

– nariaďuje odohrať stretnutie U 11 10. kolo Váhovce – Pusté Úľany 6.10. o 16:30 ( utorok)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 13 8. kolo Váhovce – Čierny Brod 7.10. o 16:30 ( streda)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 15 8. kolo Sládkovičovo – Tomášikovo 10.10. o 10:30 ( sobota)

– nariaďuje odohrať stretnutie VII. Liga GA – ŠA 7. kolo Trnovec nad  Váhom – Kráľov Brod 4.10 o 14:30 ihrisko UT Duslo Šaľa

– nariaďuje odohrať stretnutie U 11 11. kolo Čierna Voda – Čierny Brod 12.10. o 16:30 ( pondelok)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 15 8. kolo Jelka – Šoporňa 10.10. o 13:00 ( sobota)

– nariaďuje odohrať stretnutie VI. Liga  9. kolo Matúškovo – Veľké Úľany 17.10 o 14:00 sobota

– nariaďuje odohrať stretnutie U 15  9. kolo Matúškovo – Jelka 18.10 o 12:15 nedeľa

– nariaďuje odohrať stretnutie VI. liga  10. kolo Pusté Úľany – Matúškovo 24.10. o 14:00 ( sobota)

– nariaďuje odohrať stretnutie VII. Liga GA – ŠA 11. kolo Vinohrady nad  Váhom – Betonáris Šaľa 31.10 o 14:00 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie U 15  9. kolo Veľká Mača – Matúškovo  7.11 o 12:00 ( sobota )

– odstupuje na DK z FO Pusté Sady zo stretnutia 6.kola U 13 Pusté Sady – Dolné Saliby za neuvedenie výsledku konfrontácie v zápise o stretnutí

– odstupuje na DK z FO Pata zo stretnutia 6.kola U 13 Pata – Horné Saliby  za neskoro vytvorený zápis o stretnutí a neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK z FO Mostová zo stretnutia 10.kola U 11 Mostová  – Čierna Voda za neskoro vytvorený zápis o stretnutí a neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK z FO Jelka zo stretnutia 6.kola U 11 Jelka – Dolné Saliby  za neskoro vytvorený zápis o stretnutí

– odstupuje na DK FO Kráľová nad Váhom zo stretnutia 7.kola VII. Liga dospelí GA – ŠA  Vlčany – Kráľová  nad Váhom  za nevycestovanie na stretnutie

– úradný dohľad na stretnutie 8. kolo VII. Liga GA – ŠA Váhovce – Veča  (podľa RS čl. XVIII )

SFZ u d e ľ u j e povolenie regionálnym a oblastným futbalovým zväzom

na verejný prenos, šírenie obrazových, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, káblovú retransmisiu, vyhotovenie originálu záznamu vysielania, vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania, verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prostredníctvom internetu, masovo-komunikačných médií alebo nosičov dát z futbalových stretnutí alebo iných podujatí organizovaných alebo zastrešovaných SFZ.

Toto povolenie SFZ u d e ľ u j e regionálnym a oblastným futbalovým zväzom na dobu určitú; a to počas platnosti Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/7694/2020 zo dňa 30.09.2020.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články