Úradná správa ŠTK č. 14

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 14 13.10. 2022        

– sekretariát ObFZ dôrazne upozorňuje R a FO : Zúčtovanie musí obsahovať PEČIATKU A PODPIS ČLENA DANÉHO FO. V opačnom prípade nebude akceptované zúčtovanie.

Dôrazné upozornenie: V kategórii U 13 a U 11 družstvá ktoré nemajú trénera z licenciou uvedú meno trénera v zápise o stretnutí v sekcii Poznámka. V prípade že je to družstvo hostí uvedie meno osobe ktorá má právo vytvoriť zápis o stretnutí ( domáce družstvo ). Táto osoba je povinná toto meno uviesť v zápise o stretnutí. V opačnom prípade budú ( domáce aj hosťujúce družstvo )  odstúpené na DK. Ak hosťujúce družstvo nenadiktuje meno napriek upozorneniu do poznámky uvedie že  „napriek upozorneniu neuviedli meno trénera “. Táto výnimka platí na jesennú časť súťaže. Vedúceho mužstva je povinné uviesť v patričnej kolónke.

dôrazné upozorňuje členov realizačného tímu (tréner, asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva) na označenie visačkami

– nariaďuje odohrať stretnutie 11. kolo U 11 OFC Košúty    –  ŠK Veľké Úľany dňa 16. 10. 2022 o 15:00 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 11. kolo U 13  OFC Košúty – TJ Družstevník Dolné Saliby  dňa 15. 10. 2022 o 15:00 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo VII. Liga dospelí  FC Tomášikovo     –  FK Slavoj Sládkovičovo   dňa 22. 10. 2022 o 14:00 ( sobota  kolízia stretnutí ).

– neschvaľuje žiadosť TJ Progres Selice – stretnutie sa musí odohrať do 14 dní od daného termínu

– berie na vedomie oznámenie  OŠK Vinohrady nad Váhom  o nevycestovaní na stretnutie 11. kolo TJ Progres Selice – OŠK Vinohrady nad Váhom 

– odstupuje na DK OŠK Vinohrady nad Váhom  s návrhom pokuty za nevycestovanie na stretnutie 11. kolo TJ Progres Selice – OŠK Vinohrady nad Váhom  podľa RS čl. IX bod 1/b 100 €

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo U 11 ŠK Veľké Úľany – OFK Žihárec dňa 21. 10. 2022 o 16:00 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo VIII. Liga GA – ŠA  ŠK Tešedíkovo  –  TJ Progres Selice dňa 05. 11. 2022 o 13:30 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 13. kolo VIII. Liga GA – ŠA  FC Kráľová nad Váhom    – TJ ŠM Kráľov Brod dňa 30. 10. 2022 o 10:30 ( nedeľa ).

– kontumuje stretnutie 11. kolo VIII. Liga GA – ŠA  TJ Progres Selice – OŠK Vinohrady nad Váhom podľa SP 82 písmeno b a čl. 11 bod 2. Zároveň priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech družstva TJ Progres Selice       

 Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články