Úradná správa ŠTK č. 14

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.14. 14.10.2021

ŠTK upozorňuje FO, na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ. Každý klub Manuál obdržal mailom.

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie Galanta „B“ – Váhovce  7. kolo žiaci U 13 dňa 18.10. ( pondelok ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Dolné Saliby – Jelka  8.kolo žiaci U 15 dňa 17.10. ( nedeľa – kolízia stretnutí ) o 13:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Úľany – Horné Saliby 13.kolo VI. liga dospelí dňa 30.10. ( sobota ) o 14:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Váhovce – Pusté Úľany 8.kolo prípravka U 11 dňa 19.10. ( utorok ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Malá Mača – Šoporňa  8.kolo žiaci U 15 dňa 17.10. ( nedeľa ) o 10:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Abrahám Hoste – Matúškovo  8.kolo žiaci U 15 dňa 17.10. ( nedeľa ) o 15:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pata – Dolné Saliby 9.kolo prípravka U 11 dňa 27.10. ( streda ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pata – Žihárec 13.kolo prípravka U 11 dňa 16.10. ( sobota ) o 10:00

– zamieta žiadosť FK Veľká Mača z dôvodu nedostatku rozhodcov

– odstupuje na DK Šintava s návrhom pokuty podľa RS čl. IX 1/d 150 € pre ObFZ Galanta ( nevycestovanie )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články