Úradná správa ŠTK č. 13

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 13.  1.10. 2020.

Opatrenia od 1.októbra 2020 vydané ÚVZ SR S účinnosťou od 1. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb . V prípade, že počet osôb na kultúrnych alebo športových podujatiach vystupujúcich v mene organizátora (účinkujúci, športovci, organizačný tím a pod.) presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.

Usmernenie SFZ k „Opatreniu ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia“ zo dňa 30.9.2020.

1. Účinnosť opatrenia ÚVZ SR nadobúda platnosť dňom 1.10.2020.
2. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne nariadenia týkajúce sa obmedzenia tréningového procesu klubov. SFZ odporúča klubom v nasledujúcom období klásť zvýšený dôraz na dodržiavanie všetkých hygienických opatrení nariadených ÚVZ SR.
3. Opatrenie ÚVZ SR nešpecifikuje žiadne obmedzenie počtu osôb pri organizácii súťažného zápasu, pokiaľ sa jedná o osoby vystupujúce v mene organizátora zápasu (hráči, RT, usporiadatelia – osoby nevyhnutné k tomu, aby sa zápas organizoval). Jedná sa o akékoľvek formy súťažných zápasov, resp. turnajov v nižších vekových kategóriách. SFZ žiada, aby klub, ktorý organizuje súťažný zápas, alebo turnaj, zabezpečil všetky nariadenia vyplývajúce z opatrenia ÚVZ SR.
4. Opatrenie ÚVZ SR obmedzuje počet ľudí, ktorí sa môžu súťažného zápasu zúčastniť na 50 (vrátane hráčov, realizačného tímu, usporiadateľov a pod. – ak je počet týchto osôb vyšší ako 50 postupuje sa podľa bodu 3). Organizátor môže na zápas umožniť vstup aj väčšiemu počtu osôb, avšak všetci účastníci športového podujatia musia v dobe začiatku zápasu disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ, na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.
5. Opatrenie ÚVZ SR špecifikuje aj nariadenia a povinnosti počas športových kempov a sústredení. SFZ žiada organizátorov takýchto kempov a sústredení o dôsledné dodržiavanie všetkých nariadení vyplývajúcich z opatrenia ÚVZ SR a upozorňuje, že organizátor nesie plnú zodpovednosť za ich plnenie.
6. Vzhľadom na zvyšujúci sa počet pozitívne testovaných ľudí na ochorenie Covid-19 a zhoršujúcu sa situáciu vo všetkých regiónoch Slovenska, SFZ v súlade s ohľadom na verejné zdravie momentálne neodporúča klubom organizovať akékoľvek mimo súťažné zápasy a turnaje do obdobia, keď sa situácia stabilizuje a začne zlepšovať.

Viac informácií k danému opatreniu nájdete
tu https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/01_10_final_zmena_opatrenia_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

– nariaďuje odohrať stretnutie U 11 7. kolo Pusté Úľany – Pata 2.10. o 16:30 ( piatok)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 11 8. kolo Pata – Veľká Mača 6.10. o 16:00 ( utorok)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 13 6. kolo Pusté Sady – Dolné Saliby 1.10. o 16:00 ( štvrtok)

– nariaďuje odohrať stretnutie U 13 9. kolo Dolné Saliby – Košúty 16.10. o 16:00 ( piatok)

– nariaďuje odohrať stretnutie VII. Liga GA – ŠA 7. kolo Kráľov Brod – Betonáris 26.9. o 15:30  sobota v opačnom poradí ihrisko Topoľnica

– berie na vedomie oznam FO Jelka ( podozrenie z výskytu COVID19 )

– berie na vedomie oznam FO Trstice  (  podozrenie z výskytu COVID19 )

– odstupuje na DK z FO Horné Saliby zo stretnutia 6.kola U 13 Horné Saliby – Matúškovo za neskoro vytvorený zápis o stretnutí

– úradný dohľad na stretnutie 7. kolo VII. Liga GA – ŠA podľa RS čl. XVIII

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články