Úradná správa ŠTK č. 13

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 13 06.10. 2022        

Dôrazné upozornenie: V kategórii U 13 a U 11 družstvá ktoré nemajú trénera z licenciou uvedú meno trénera v zápise o stretnutí v sekcii Poznámka. V prípade že je to družstvo hostí uvedie meno osobe ktorá má právo vytvoriť zápis o stretnutí ( domáce družstvo ). Táto osoba je povinná toto meno uviesť v zápise o stretnutí. V opačnom prípade budú ( domáce aj hosťujúce družstvo )  odstúpené na DK. Ak hosťujúce družstvo nenadiktuje meno napriek upozorneniu do poznámky uvedie že  „napriek upozorneniu neuviedli meno trénera “. Táto výnimka platí na jesennú časť súťaže. Vedúceho mužstva je povinné uviesť v patričnej kolónke.

dôrazné upozorňuje členov realizačného tímu (tréner, asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva) na označenie visačkami

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo VII. liga TJ Horné Saliby – OFK Pusté Úľany  dňa 08. 10. 2022 o 14:30 ( sobota ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo VIII. Liga GA – ŠA  FK Vlčany  – TJ ŠM Kráľov Brod dňa 09. 10. 2022 o 10:30 ( nedeľa z dôvodu nízkeho počtu rozhodcov ).

– nariaďuje odohrať stretnutie v opačnom poradí 8. kolo U 15  TJ Družstevník Malá Mača  –  ŠK Šoporňa dňa 08. 10. 2022 o 13:00 ( sobota ihrisko Šoporňa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 9. kolo U 15  TJ Družstevník Dolné Saliby  –  OFK Abrahám Hoste, dňa 16. 10. 2022 o 10:00 ( nedeľa ihrisko Horné Saliby ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 11. kolo U 13  TJ Družstevník Dolné Saliby  –  OFK Mostová dňa 29. 10. 2022 o 15:30 ( sobota  kolízia stretnutí ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo U 11  TJ Družstevník Dolné Saliby  –  ŠK Veľké Úľany dňa 29. 10. 2022 o 15:30 ( sobota  kolízia stretnutí )

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo U 11  ŠK Šoporňa  –  FC Jelka dňa 14. 10. 2022 o 16:30 ( piatok ).

– neschvaľuje žiadosť TJ Progres Selice – stretnutie sa musí odohrať do 14 dní od daného termínu

– neschvaľuje žiadosť OFK Žihárec – stretnutie sa musí odohrať do 14 dní od daného termínu

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články