Úradná správa ŠTK č. 10

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 10.  10.9. 2020.

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo Košúty – Abrahám Hoste  U11  11.9. o 16:30 ( piatok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 4. kolo Váhovce – Pata  U 13  11.9. o 10:30 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 8. kolo Košúty – Tešedíkovo  U 13  10.10. o 10:00 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 12. kolo Čierny Brod – Košúty U 11  18.10. o 14:00 ( nedeľa )

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo Vinohrady – Selice VII. Liga GA – ŠA  19.9. o 15:30 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 4. kolo Košúty – Horné Saliby  U 13  14.9. o 17:00 ( pondelok )

– odstupuje na DK Vlčany zo stretnutia U 11  4.  kolo Vlčany – Veľká Mača za neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK Jelka zo stretnutia U 11  4. kolo Jelka – Čierny Brod  za neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK Pata zo stretnutia U 11  4. kolo Pata – Sládkovičovo za oneskorené vytvorenie zápisu o stretnutí

– odstupuje na DK Tešedíkovo zo stretnutia U 13  4. kolo Tešedíkovo – Dolné Saliby  za neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK Pata zo stretnutia U 13  3. kolo Pata – Pusté Sady za oneskorené vytvorenie zápisu o stretnutí

– dôrazne upozorňuje tímových menežerov družstiev prípravka, ml. žiaci aby v zápise o stretnutí vypĺňali povinné kolónky a výsledok konfrontácie. V Zápise o stretnutí musia byť vytvorené a uložené nominácie družstiev pred stretnutím.  V opačnom prípade budú odstúpené na doriešenie na DK.

v prípade U 15 keď na stretnutí nie je rozhodca každý klub mailom nahlási svojich strelcov a striedania na ŠTK. Termín vždy do 12:00 nasledujúceho dňa. V opačnom prípade budú odstúpené na doriešenie na DK. 

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články