Úradná správa ŠTK č. 11

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 11.  17.9. 2020.

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo Dolné Saliby – Váhovce  U 13  2.10. o 16:30 ( piatok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo Sládkovičovo – Váhovce  U 11  18.9. o 17:00 ( piatok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 6. kolo Váhovce – Tešedíkovo  U 13  28.9. o 17:00 ( pondelok)

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo Pusté Úľany – Pata  U 11  25.9. o 17:00 ( piatok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo Pata – Pusté Úľany  U 13  21.9. o 17:00 ( pondelok)

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo Šoporňa – Sládkovičovo  U 15  20.9. o 10:00 ( nedeľa)

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo Pusté Úľany – Čierna Voda VI. liga dospelí 03..10. o 14:30 ( sobota)

– nariaďuje odohrať stretnutie 6. kolo  Čierny Brod – Pusté Úľany VI. liga dospelí 27.9. o 15:30 ( nedeľa)

– nariaďuje odohrať stretnutie 6. kolo  Dolné Saliby – Sládkovičovo VI. liga dospelí 27.9. o 10:30 ( nedeľa)

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo Mostová –  Vlčany  U 11  23.9. o 17:00 ( streda)

– nariaďuje odohrať stretnutie 8. kolo Pata – Veľká Mača  U 11  28.9. o 17:00 ( pondelok )

– odstupuje na DK Pata zo stretnutia U 11  6. kolo Pata – Košúty za oneskorené vytvorenie zápisu o stretnutí, neuvedenie výsledku konfrontácie

– odstupuje na DK Trstice zo stretnutia U 11  6. kolo Trstice – Sládkovičovo za oneskorené vytvorenie zápisu o stretnutí, nevyplnenie povinných údajov

– odstupuje na DK Trstice zo stretnutia U 11  6. kolo Trstice – Sládkovičovo za oneskorené vytvorenie zápisu o stretnutí, nevyplnenie povinných údajov

– odstupuje na DK Trstice zo stretnutia U 15  4. kolo Trstice – Sládkovičovo za nerešpektovanie nariadenia z US č. 9 a č. 10

– odstupuje na DK Sládkovičovo zo stretnutia U 15  4. kolo Trstice – Sládkovičovo za nerešpektovanie nariadenia z US č. 9 a č. 10

– berie na vedomie ohlásenie družstva FO Selice dospelí o nevycestovaní na stretnutie VI liga GA – ŠA 5. kolo  Vinohrady nad Váhom – Selice.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články