Úradná správa č. 9

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.9. 16.9.202

ŠTK upozorňuje FO, na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ. Každý klub Manuál obdržal mailom.

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú v súťaži družstvo U 13 a U 11 na povinnosť domáceho družstva:

1.nominácia na stretnutie musí byť schválená pred stretnutím ( domáci aj hostia )

2. do 2 hodín po stretnutí musí byť priebežne uložený zápis o stretnutí ( uviesť strelcov gólov oboch družstiev, vyplniť všetky povinné položky) .

3. Konfrontácia je povinná a musí byť výsledok zaznamenaný v zápise o stretnutí.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú prihlásené družstvo do súťaže kategórie žiaci U 15 dohoda o zmene termínu stretnutia na pracovný deň musí byť riadne odôvodnená. V opačnom prípade nebude zmena schválená

– upozorňuje R na povinnú konfrontáciu na mládežníckych stretnutiach a zároveň zaznamenať výsledok konfrontácie v zápise o stretnutí.

– berie na vedomie oznámenie  Betonáris Šaľa o nevycestovaní na stretnutie 7.kolo VII. liga GA – ŠA Vlčany –  Betonáris .

– nariaďuje odohrať stretnutie  Šoporňa – Trstice 4.kolo prípravka U 11 dňa 13.9. ( pondelok ) o 16:30

– kontumuje stretnutie 7.kol FK Vlčany – Betonáris Šaľa VII. Liga dospelí GA – ŠA podľa SP čl. 82 / b, 11 / 2  zároveň priznáva 3 body a skóre 3: 0 v prospech FK Vlčany

– odstupuje na DK Betonáris Šaľa s návrhom pokuty podľa RS čl. IX 1/d 100 € pre ObFZ Galanta

– odstupuje na DK Dolné Saliby s návrhom pokuty 5 € za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 4. kolo

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie  zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 Mostová  4. kolo

– nariaďuje odohrať stretnutie  Váhovce – Sládkovičovo 13.kolo prípravka U 11 dňa 16.9. ( štvrtok ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Galanta „B“ – Trstice 3.kolo žiaci U 13 dňa 22.9. ( streda ) o 16:30

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.     

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články