Úradná správa č. 8

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 8.  27.8. 2020.

– berie na vedomie odhlásenie družstva FO Šintava U 11 zo súťaže v SR 2020/2021. Zároveň odstupuje FO Šintava na doriešenie na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie 2. kolo  Váhovce – Horné Saliby U13  3.9. o 17:30 ( štvrtok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 3. kolo Čierny Brod – Jánovce VI. liga   01.9. o 16:00 ( utorok )

– nariaďuje odohrať stretnutie 2. kolo Vlčany – P. Úľany  U11  9.9. o 17:00 ( streda )

– nariaďuje odohrať stretnutie 6. kolo Kráľov Brod – Betonáris Šaľa VII. Liga GA – ŠA   19.8. o 15:30 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 8. kolo Kráľov Brod – Vlčany VII. Liga GA – ŠA   10.10. o 14:30 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 10. kolo Kráľov Brod – Vinohrady nad Váhom VII. Liga GA – ŠA   25.10. o 14:30 ( sobota )

– nariaďuje odohrať stretnutie 2. kolo Čierny Brod – Pata U13  3.9. o 17:30 ( štvrtok ).

– dôrazne upozorňuje tímových menežerov družstiev prípravka, ml. žiaci aby v zápise o stretnutí vypĺňali povinné kolónky a výsledok konfrontácie. 

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články