Úradná správa č. 8

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 8.  29.8. 2019.

– nariaďuje odohrať stretnutie Sládkovičovo – Jelka 5.kolo  žiaci U15 dňa 14.9. ( sobota ) o 12:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Abrahám Hoste – Dolné Saliby 7.kolo  žiaci U15 dňa 28.9. ( sobota ) o 12:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Abrahám Hoste – Mostová 4.kolo  žiaci U15 dňa 7.9. ( sobota ) o 14:30  ihrisko Hoste

– nariaďuje odohrať stretnutie Vozokany – Šalgočka 6.kolo VI. Liga dospelí dňa 7.9. ( sobota ) o 16:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Jelka – Tomášikovo 4.kolo  žiaci U15 dňa 7.9. ( sobota ) o 14:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Úľany – Tešedíkovo 2.kolo mladší žiaci U13 dňa 28.8. ( streda ) o 18:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Sereď „B“ – Šoporňa 3.kolo mladší žiaci U13 dňa 2.9. ( pondelok ) o 17:30 

– nariaďuje odohrať stretnutie Sereď „B“ – Pusté Úľany 2.kolo prípravka U11 dňa 2.9. ( pondelok ) o 18:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Sady – Jelka 2.kolo mladší žiaci U13 dňa 28.8. ( streda ) o 17:30 

– nariaďuje odohrať stretnutie Vlčany – Trstice 2.kolo mladší žiaci U13 dňa 5.9. ( štvrtok ) o 17:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Mostová – Jánovce 14.kolo VI. Liga dospelí dňa 2.11. ( sobota ) o 13:30 

– nariaďuje odohrať stretnutie Mostová – Čierna Voda 9.kolo VI. Liga dospelí dňa 28.9. ( sobota ) o 15:30 

– nariaďuje odohrať stretnutie Vlčany – Galanta „B“ 2.kolo prípravka žiaci U11 dňa 2.9. ( pondelok  ) o 18:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Košúty – Galanta „B“ 4.kolo prípravka žiaci U11 dňa 9.9. ( pondelok  ) o 18:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Kráľová nad Váhom – Trnovec nad Váhom 4.kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA dňa 8.9. ( nedeľa ) o 16:00 

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Úľany – Šoporňa 1.kolo prípravka U11 dňa 4.9. ( streda ) o 18:00 

odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 nasledovne kluby: Horné Saliby, Pusté Úľany, Jelka

odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii mladší žiaci U 13 Jelka

ŠTK predvoláva na zasadnutie komisie dňa 5.9.2019 o 16:30  nasledovné osoby:

FO: Pata

Trénera družstva prípravka U 11

Organizačný pracovník Ladislava Heráka

FO Veľký Grob :

Trénera družstva prípravka U 11

 Vedúceho mužstva družstva prípravka U 11

 

– upozorňuje všetky FO : zmena majstrovského stretnutia podané  najneskôr do 10 dní (z detailu stretnutia ) . pred jeho uskutočnením, nepotrebuje k tejto žiadosti súhlas hosťujúceho FO. V prípade potrebnej dohody (žiadosť podaná menej ako 10 dní pred zápasom) oboch družstiev je potrebné podať žiadosť cez „Žiadosť o zmenu termínu“ v ISSF. V prípade žiadosti na pracovný deň súhlas je potrebný.

– upozorňuje všetky FO, že v súlade so SP čl. 43 na MZ nie je potrebné predkladať pred stretnutím plastové registračné preukazy. Kluby sú povinné pred stretnutím nahrať (najneskôr 30 minút pred zápasom) nomináciu svojho družstva v ISSF. V zmysle SP. čl.43 platí, že hráč môže nastúpiť na stretnutie, ak má platný elektronický preukaz. To znamená, že nestačí hráča zaregistrovať, ale musí klub požiadať aj o elektronický RP, ktorú matrikár schváli. Až po tomto úkone je elektronický RP platný. Pritom sa už neplatia žiadne poplatky, ani sa nemusí vyžadovať fyzický RP od FK, z ktorého sa žiada transfer.

Pri povinnej konfrontácii v mládežníckych súťažiach sa konfrontácia prevedie nasledovne. Po schválení zápasových nominácii vytlačia sa nominácie. Na vytlačenej nominácii pri mene hráča je jeho fotografia.   

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články