Úradná správa č.7

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.7. 2.9.2021

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú v súťaži družstvo U 13 a U 11 na povinnosť domáceho družstva:

1.nominácia na stretnutie musí byť schválená pred stretnutím ( domáci aj hostia )

2. do 2 hodín po stretnutí musí byť priebežne uložený zápis o stretnutí ( uviesť strelcov gólov oboch družstiev, vyplniť všetky povinné položky) .

3. Konfrontácia je povinná a musí byť výsledok zaznamenaný v zápise o stretnutí.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú prihlásené družstvo do súťaže kategórie žiaci U 15 dohoda o zmene termínu stretnutia na pracovný deň musí byť riadne odôvodnená. V opačnom prípade nebude zmena schválená

– nariaďuje odohrať stretnutie Čierny Brod – Pata 1.kolo žiaci U 13 dňa 15.9. ( streda ) o 13:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Malá Mača 2.kolo žiaci U 15 dňa 5.9. ( nedeľa – kolízia stretnutí ) o 11:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Košúty – Váhovce 3.kolo prípravka U11 dňa 6.9. ( pondelok) o 18:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Mostová – Košúty 4.kolo prípravka U11 dňa 13.9. ( pondelok) o 17:00

– nariaďuje odohrať stretnutia  pre FO Malá Mača U 15 ihrisko Veľká Mača, U19 ihrisko Veľké Úľany, FO Mostová U 11 ihrisko Veľké Úľany, U 13 ihrisko Čierna Voda

– nariaďuje odohrať stretnutie Dolná Streda – Tomášikovo 7.kolo VI. Liga dospelí dňa 19.9. ( nedeľa ) o 15:30 v opačnom poradí ( ihrisko Tomášikovo )

– nariaďuje odohrať stretnutie Váhovce – Čierny Brod  6.kolo VI. Liga dospelí dňa 12.9. ( nedeľa ) o 13:45

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Tomášikovo 3.kolo VI. Liga dospelí dňa 15.9. ( streda ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Dolné Saliby – Abrahám Hoste 4.kolo prípravka U11 dňa 11.9. ( sobota) o 11:00

– zamieta žiadosť TJ Družstevník Jánovce VII. Liga dospelí GA – ŠA k danej žiadosti je nutný súhlas súpera a musí sa odohrať do 14 dní podľa RS Čl. II odsek 1/h. Ak nedôjde k dohode stretnutie sa odohrá v určenom dni a čase

– berie na vedomie oznámenie FC Kráľová nad Váhom o nenastúpenie na stretnutie VII. Liga dospelí GA – ŠA 5.kolo dňa 1.9. FC Kráľová nad Váhom – Progres Selice

– nariaďuje úradný dohľad na stretnutie Vinohrady nad Váhom – Veča 5.kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA dňa 1.9. ( streda ) o 17:00

– na návrh KR ObFZ Nitra nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia  FK Veča  VII. Liga dospelí GA – ŠA od 30.8.2021  vždy v sobota UHČ dospelí, po prípade žiadosti ktorá bude spĺňať všetky náležitosti v nedeľu o 10:30

– nariaďuje úradný dohľad na stretnutie Veča – Kráľov Brod 6.kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA dňa 4.9. ( sobota ) o 16:00

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.     

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články