Úradná správa č. 7

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 7.  22.8. 2019.

– nariaďuje odohrať stretnutie Čierny Brod – Váhovce 3.kolo mladší žiaci U13 dňa 30.8. ( piatok ) o 17:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Šoporňa – Sereď „B“ 3.kolo mladší žiaci U13 dňa 1.9. ( nedeľa ) o 11:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Sereď „B“ – Košúty 2.kolo mladší žiaci U13 dňa 28.8. ( streda ) o 18:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Čierny Brod – Mostová 8.kolo VI. Liga dospelí dňa 21.9. ( sobota ) o 15:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Tomášikovo – Matúškovo 5.kolo VI. Liga dospelí dňa 31.8. ( sobota ) o 16:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Horné Saliby – Sreď „B“ 1.kolo prípravka U11 dňa 26.8. ( pondelok ) o 17:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Čierny Brod – Abrahám Hoste 1.kolo prípravka U11 dňa 18.9. ( streda ) o 17:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Horné Saliby – Sereď „B“ 1.kolo prípravka U11 dňa 26.8. ( pondelok ) o 17:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Jelka – Sereď  „B“ 1.kolo mladší žiaci U13 dňa 27.8. ( utorok ) o 17:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Dolné Saliby – Veľké Úľany 1.kolo prípravka U11 dňa 26.8. ( pondelok ) o 18:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Tešedíkovo – Vlčany  3.kolo mladší žiaci U13 dňa 31.8. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Čierny Brod – Sereď „B“ 3.kolo prípravka U11 dňa 3.9. ( utorok ) o 17:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Sládkovičovo – Vlčany 1.kolo prípravka U11 dňa 18.9. ( streda ) o 17:00

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € podľa RS čl. IV bod 1/n nasledovne kluby: P. Sady, H. Saliby, Šoporňa, Pata, Č. Brod, Sládkovičovo, Vlčany, Tešedíkovo

Zmena adresára TJ ŠM Kráľov Brod:

Predseda: Peter Varšányi

Podpredseda: Štefan Czirák

Tajomník: Norbert Gróf

Kontakt: 0915 497 097, 0917 863 658

ŠTK dôrazne upozorňuje, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami. Kluby VII. Liga GA – ŠA ktoré sú z ObFZ Nitra si visačky zabezpečia na vlastné náklady.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články