Úradná správa č. 6

Úradná správa č.: 6 zo dňa 12. augusta 2016

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 6.   11.8. 2016.

 

– kategória  MO dospelí II. Trieda sa dopĺňa družstvom ŠK Veľký Grob. Losovanie ostáva v platnosti s tým že družstvo ktoré malo VOĽNO bude hrať stretnutie s družstvom V. Grob.

– nariaďuje odohrať stretnutie MO dospelí II. Tr.  1.kolo  Šalgočka –  V. Grob  14.8. o 17:00 v opačnom poradí ( vzájomná dohoda ihrisko V. Grob ).

– nariaďuje odohrať stretnutie MO dospelí   4.kolo  Galanta – Hody –  Abrahám Hoste  4.9. o 16:00  ( vzájomná dohoda v opačnom poradí nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie MO dospelí   2.kolo  Tomášikovo-  M. Mača 21.8. o 10:30  ( vzájomná dohoda v opačnom poradí nedeľa ).

– upozorňuje všetky FO  na uhradenie 1 splátky pre delegované osoby do 15.08.2016 ( RS čl. XIX ) v opačnom prípade budú mať zastavenú činnosť.

– upozorňuje nasledovné FO : Gáň, Vinohrady, Jánovce, Č. Voda na predloženie potvrdenia o úhrade za kontrolu pasportizácia hracích plôch a areálu. V opačnom prípade nemajú schválenú HP . 

– žiada všetky FO ktoré majú spojené družstvo mládeže aby každý klub zaslal zoznam hráčov  ktorý budú nastupovať na stretnutie za spojené družstvo mládeže. Zoznam musí obsahovať : Meno a priezvisko, registračné číslo, FO. Pokiaľ nebude zoznam v tomto znení komisia nebude ho akceptovať. Termín do 15.8.2016

– pozýva na stretnutie zástupcov  FO ktorý majú prihlásené družstvo prípraviek dňa 18.8.2016  o 18:00 ( štvrtok ) v zasadačke na MsÚ. Účasť povinná.

 

Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.    

 

 

Share this Post!

Súvisiace články