Úradná správa č. 6

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 6.  15.8. 2019.

ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO na znenie RS na ročník 2019/2020 článok X bod 3/b ( minimálny počet usporiadateľov na stretnutia VI. Liga dospelí, VII. Liga dospelí GA – ŠA je 10 usporiadateľov a na mládežnícke stretnutia 5 usporiadateľov.

ŠTK dôrazne upozorňuje všetky FO na povinnosť  „Pravidlá futbalu“ Pravidlo 1 bod 10 : Obe bránkové žrde a brvno musia byť bielej farby .

Rozpis súťaží si môžu FO vyzdvihnúť na sekretariáte OBFZ.

ŠTK dôrazne upozorňuje, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK.                                                        Delegát ( v prípade kde nie je delegát túto povinnosť má HR ) ktorý neuvedie výsledok kontroly ( v správe DZ, HR v zápise o stretnutí) bude odstúpený na DK.   

Visačky si môžu kluby vyzdvihnúť na ObFZ Galanta.  

ŠTK nariaďuje účasť na zasadnutí komisie dňa 22.8.2019 o 16:30 zo stretnutia 2.kolo VI. Liga dospelí nasledovným osobám:

FO Mostová:

Vedúci mužstva Andrej Varga

FO Veľké Úľany :

Štatutár Peter Huszár 

– nariaďuje odohrať stretnutie Košúty  – Šalgočka 15.kolo VI. Liga dospelí dňa 9. 11.  ( sobota ) o 13:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Galanta „B“ – Veľké Úľany 3.kolo prípravka U11 dňa 19.8. ( pondelok ) o 18:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Košúty – Váhovce 1.kolo mladší žiaci U13 dňa 25.8. ( nedeľa ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Váhovce – Šoporňa 2.kolo mladší žiaci U13 dňa 4.9. ( streda ) o 18:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Váhovce – Veľký Grob 2.kolo prípravka U11 dňa 28.8. ( streda ) o 18:00

– odstupuje na KR rozhodcov zo stretnutí 1.kolo VI. liga dospelí Sládkovičovo – V. Mača, 1.kolo VI. liga dospelí Č. Brod – D. Saliby.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články