Úradna správa č. 5

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 5.  16.8. 2018.

– dôrazne upozorňuje všetky FO na plnenie bodu RS čl. IV  1/r. V opačnom prípade FO bude odstúpený na DK podľa RS čl. IX 1/b.

– nariaďuje pre  FO Kráľova nad Váhom MO dospelí II. TR. Ga – ŠA odohrá svoje domáce stretnutia v SR 2018/2019 jesenná časť vždy v sobotu UHČ okrem 4.kola ( FO nemá klubového rozhodcu ).

– dôrazne upozorňuje všetky FO hrajúce v súťaži MO dospelí na povinnosť vytvoriť v areáli štadióna podmienky na prezretie videozáznamu ihneď po stretnutí (TV alebo PC). Monitor (TV alebo PC) musí mať priemer min. 40 cm.

– berie na vedomie oznámenie FO Betonáris „B“ 3.kolo 19.8. 2018 MO dospelí GA – ŠA Betonáris „B“ – Tešedíkovo na stretnutie nenastúpi.

– schvaľuje dohodu FO Trstice a FO Jelka MO ml. žiaci  1.kolo Trstice – Jelka  stretnutie sa odohrá dňa 28.8.2018 o 18:00   ( ihrisko Trstice ).

– schvaľuje žiadosť FO Č. Voda MO dospelí  6.kolo Č. Voda – Tomášikovo  stretnutie sa odohrá dňa 8.9.2018 o 16:00   ( sobota ).

– schvaľuje dohodu FO Sereď „B“ a FO V. Úľany MO žiaci  5.kolo Sereď „B“ – V. Úľany  stretnutie sa odohrá dňa 8.9.2018 o 13:00   (sobota ihrisko H. Čepeň ).

– schvaľuje dohodu FO Abrahám Hoste a FO Tomášikovo MO žiaci  9.kolo Abrahám Hoste – Tomášikovo  stretnutie sa odohrá dňa 7.10.2018 o 14:00   (nedeľa ).

– schvaľuje žiadosť FO Č. Voda MO dospelí  4.kolo Č. Voda – Mostová  stretnutie sa odohrá dňa 25.8.2018 o 17:00   ( sobota ).

– schvaľuje žiadosť FO Mostová MO dospelí  3.kolo Mostová – Matúškovo  stretnutie sa odohrá dňa 19.8.2018 o 17:30   ( nedeľa ).

– schvaľuje dohodu FO D. Saliby a FO Tomášikovo MO žiaci  7. kolo D. Saliby – Tomášikovo  stretnutie sa odohrá dňa 23.9.2018 o 10:30   ( nedeľa ).

– schvaľuje žiadosť FO D. Streda MO dorast  1.kolo D. Streda – P. Úľany  stretnutie sa odohrá dňa 25.8.2018 o 15:00   ( sobota ).

– schvaľuje dohodu FO D. Streda a FO Galanta „B“ MO ml. žiaci  3.kolo D. Streda – Galanta „B“  stretnutie sa odohrá dňa 9.9.2018 o 10:00   ( nedeľa ).

– schvaľuje dohodu FO Kráľová nad Váhom a FO Diakovce MO dospelí II. tr. GA – ŠA  4.kolo Kráľová nad Váhom – Diakovce  stretnutie sa odohrá dňa 26.8.2018 o 14:30 .

Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články