Úradná správa č. 36

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 36.  6.6. 2019.

– schvaľuje dohodu FO Galanta a FO Pusté Úľany MO  8.kolo prípravka nadstavbová časť  Galanta  – Pusté Úľany  stretnutie sa odohrá 3.6.2019 o 18:00 pondelok.

– schvaľuje dohodu FO Horné Saliby a FO Veľká Mača MO  9.kolo prípravka nadstavbová časť  Horné Saliby  – Veľká Mača stretnutie sa odohrá 8.6.2019 o 11:00 sobota.

– schvaľuje dohodu FO Sládkovičovo a FO Pusté Úľany  MO dospelí 30.kolo Sládkovičovo –  Pusté Úľany  stretnutie sa odohrá 14.6.2019 o 18:00 piatok

– schvaľuje dohodu FO Veľká Mača a FO Sládkovičovo  MO žiaci 26.kolo Veľká Mača –  Sládkovičovo  stretnutie sa odohrá 13.6.2019 o 16:30 štvrtok

– kontumuje stretnutie 28.kola MO dospelí  II. tr. GA – ŠA  Trnovec nad Váhom – Dolné Saliby „B“ podľa  SP čl. 82  1/b a čl. 11 / 2  ( nevycestovanie na stretnutie ) zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Trnovec nad Váhom .

– odstupuje na DK  Dolné Saliby „B“ podľa RS čl. IX 1/d s návrhom pokuty 100 € pre ObFZ Galanta ( nevycestovanie na stretnutie) 28.kolo MO dospelí II. tr. GA – ŠA  Trnovec nad Váhom Dolné Saliby „B“

– ŠTK dáva na vedomie , že do 14. 6. 2019 môžu FO podať návrhy na zmeny, doplnenie do Rozpisu súťaží. Návrhy sa môžu podať písomne na stkobfzgalanta@centrum.sk  

ŠTK dáva na vedomie, že Prihlášky do súťaží na ročník 2019/2020 je nutné odovzdať na sekretariát ObFZ Galanta alebo e-mailom na stkobfzgalanta@centrum.sk do 28.6.2019. Tlačivo sa nachádza na web stránke v sekcii Tlačivá dokumenty.

 ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články