Úradná správa č. 33

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 33.  5.4. 2018.

– schvaľuje dohodu FO Tomášikovo a FO P. Úľany  MO mladší žiaci 10. kolo Tomášikovo P. Úľany  dňa 5.4.2018 ( štvrtok ) o 17:00.

 – schvaľuje žiadosť FO Betonáris Šaľa MO dospelí II. tr. 23. kolo BetonárisDiakovce dňa 29.4.2018 ( nedeľa ) o 10:30.

  kontumuje stretnutie 14. kolo MO žiaci Pata – V. Úľany podľa SP čl. 82/1/b a podľa SP čl. 11/2 priznáva 3 body a skóre 0:3 v prospech FO V. Úľany. ŠTK  odstupuje FO Pata na DK na doriešenie.

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články