Úradna správa č.3

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 3.  2.8. 2018.

 – nariaďuje odohrať stretnutia 1.kolo MO Dospelí a MO dospelí II. tr. GA – ŠA vyžrebované na 4.8. a 5.8. zo začiatkom o 17:00 sa odohrajú 4 – 5.8 o 17:30. Stretnutia určené na 10:30 sa odohrajú v pôvodnom čase .

– RS na ročník 2018/2019 sa nachádza na web stránke ObFZ Galanta v sekcii „ Tlačivá, dokumenty“ 

– upozorňuje všetky FO na blížiaci sa termín (15.8.2018) 1. splátky „Bezhotovostný styk „  ( pri platbe uviesť bezpodmienečne variabilný symbol ktorý bol pridelený pre každý FO ).

– dôrazne upozorňuje FO Betonáris „B“ aby predložili súhlas od obce Topoľnica a ObFZ Nitra na odohratie svojich domácich stretnutí na ihrisku Topoľnica . Termín 7.8.2018. V opačnom prípade bude FO odstúpený  na DK ( stretnutie odohraté na neschválenom ihrisku ).

– schvaľuje žiadosť FO Mostová MO dospelí 5.kolo Mostová – D. Streda stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 15:30 ( sobota)

– schvaľuje dohodu FO D. Saliby a FO Trstice MO žiaci 1.kolo D. Saliby – Trstice stretnutie sa odohrá dňa 19.8.2018 o 13:30  V opačnom poradí ( ihrisko Trstice ).

– schvaľuje dohodu FO D. Saliby a FO Trstice MO žiaci 1.kolo D. Saliby – Trstice stretnutie sa odohrá dňa 19.8.2018 o 13:30  V opačnom poradí ( ihrisko Trstice ).

– schvaľuje dohodu FO Jelka  a FO Tomášikovo MO mladší žiaci 2.kolo Jelka – Tomášikovo stretnutie sa odohrá dňa 1.9.2018 o 10:30

– schvaľuje žiadosť  FO Abrahám Hoste MO prípravka skupina „B“ odohrá svoje domáce stretnutia v SR 2018/2019 jesenná časť vždy v sobotu o 10:30

– schvaľuje žiadosť  FO Abrahám Hoste MO žiaci 5.kolo Abrahám Hoste – Sládkovičovo odohrá  stretnutie dňa 8.9. o 13:30 na ihrisku Hoste

– neschvaľuje žiadosť  FO Šintava MO dospelí 2.kolo Šintava – Vozokany odohrá  v pôvodnom termíne 12.8. o 10:30. Stretnutia určené odohrať v nedeľu o 10:30 sa môžu preložiť len na sobotu UHČ ( nedostatok R ).

– schvaľuje žiadosť  FO Tomášikovo MO mladší žiaci odohrá svoje domáce stretnutia v SR 2018/2019 jesenná časť vždy v sobotu o 10:30

Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články