Úradná správa č. 29

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 29.  18.4. 2019.

– schvaľuje dohodu FO  Čierny  Brod a FO Galanta  MO mladší  žiaci 15.kolo Čierny Brod –  Galanta stretnutie sa odohrá 18.4.2019 o 18:00 štvrtok.

– schvaľuje dohodu FO Tomášikovo a FO Trstice  MO mladší žiaci 20.kolo Tomášikovo – Trstice stretnutie sa odohrá 25.5.2019 o 10:30 sobota.

– upozorňuje všetky FO ktoré majú v súťaži družstvo MO prípravka, vyžrebovanie nadstavbovej časti bude v priebehu pondelka v ISSF systéme.  

– dôrazne upozorňuje všetky FO ktoré majú mužstvá hrajúce v súťaži MO mladší žiaci, MO prípravka ( povinná konfrontácia –  zaznamenať výsledok do zápisu o stretnutí ) domáci klub je povinný vytvoriť „Zápis o stretnutí“ ( schválené nominácie hráčov na stretnutí) pred stretnutím. Zápis musí byť uložený najneskôr 2 hodiny po stretnutí. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK.

 ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články