Úradná správa č. 27

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 27.  4.4. 2019.

– schvaľuje dohodu FO Pusté  Sady a FO Pusté Úľany MO dorast 12.kolo  Pusté  Sady  –  Pusté Úľany stretnutie sa odohrá 7.4.2019 o 10:30 nedeľa.

– schvaľuje dohodu FO Sereď a FO Sládkovičovo  MO žiaci 17.kolo  Sereď  –  Sládkovičovo stretnutie sa odohrá 7.4.2019 o 10:30 nedeľa.

– schvaľuje dohodu FO Sereď a FO Váhovce  MO žiaci 19.kolo  Sereď  –  Váhovce stretnutie sa odohrá 19.4.2019 o 10:30 piatok.

– schvaľuje dohodu FO Žihárec a FO Kráľov Brod  MO dospelí II. tr. GA -ŠA 22. kolo  Žihárec –  Kráľov Brod stretnutie sa odohrá 1.5.2019 o 16:30 streda.

– kontumuje stretnutie MO dorast 11.kolo Tomášikovo – Šintava podľa SP čl. 82 / b, 11 / 2  zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Tomášikovo

– kontumuje stretnutie MO žiaci 16.kolo Veľké Úľany – Vozokany podľa SP čl. 82 / b, 11 / 2  zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Veľké Úľany

 – berie na vedomie oznámenie FO Šintava o odhlásení družstva dorastu zo súťaže SR 2018/2019. Družstvá ktoré majú vylosovanie s družstvom FK Šintava (dorast) majú dané kolo voľno.

– odstupuje na DK FO Šintava s návrhom pokuty 75 € podľa RS čl. IX 1/d pre ObFZ  ( nevycestovanie na stretnutie MO dorast 11. kolo Tomášikovo – Šintava ).

  – odstupuje na DK FO Šintava s návrhom pokuty 500 € podľa RS čl. IV 1/f ( odhlásenie družstva dorastu zo súťaže ).

– odstupuje na DK FO Vozokany s návrhom pokuty 50 € podľa RS čl. IX 1/d pre ObFZ  ( nevycestovanie na stretnutie MO žiaci 16. kolo Veľké Úľany – Vozokany ). 

 – dôrazne upozorňuje všetky mužstvá hrajúce v súťaži MO dospelí aby venovali zvýšenú pozornosť na kvalitu video záznamu z jednotlivých stretnutí.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články