Úradná správa č. 23

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 23.  7.3. 2019.

– schvaľuje žiadosť FO Vinohrady nad Váhom   MO dospelí II. tr. GA – ŠA  stretnutie 18.kolo Vinohrady nad Váhom  –  Galanta – Hody sa odohrá 23.3.2019 sobota o 15:00.

– schvaľuje žiadosť FO Sereď   MO prípravka „B“  stretnutie 14.kolo Sládkovičovo – Sereď sa odohrá 21.3.2019 štvrtok o 16:30.

– schvaľuje žiadosť FO Tomášikovo   MO žiaci   stretnutie 23.kolo Trstice – Tomášikovo sa odohrá 19.5.2019 nedeľa o 13:30.

– schvaľuje žiadosť FO Abrahám Hoste   MO prípravka sk „B“  stretnutie 17.kolo Sereď – Abrahám Hoste sa odohrá 11.4.2019 štvrtok o 17:00.

– schvaľuje žiadosť FO Veľké Úľany   MO prípravka sk „A“  stretnutie 15.kolo Veľké Úľany – Galanta sa odohrá 30.3.2019 sobota o 11:00.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články