Úradná správa č. 22

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 22.  13.2. 2020.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2019/2020 pre  FO Sládkovičovo VI. liga dospelí vždy v sobotu UHČ dospelí.

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2019/2020 pre  FO Sládkovičovo U 15 starší žiaci vždy v nedeľu o 10:30 .

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2019/2020 pre  FO Trstice U 11 prípravka vždy v sobotu o 10:00 , okem 18.kolo sa odohrá v pôvodnom termíne

– nariaďuje odohrať všetky domáce stretnutia v jarnej časti SR 2019/2020 pre  FO Sládkovičovo U 11 prípravka vždy v sobotu o 11:00 , okem 18.kolo sa odohrá v pôvodnom termíne

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Trstice 12.kolo  U 15 starší žiaci dňa 28.3.2020 ( sobota ) o 14:00.  

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Tomášikovo 16.kolo  U 15 starší žiaci dňa 28.4.2020 ( sobota ) o 14:00.  

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Sládkovičovo 18.kolo  U 15 starší žiaci dňa 9.5.2020 ( sobota ) o 14:00.   

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Mostová 20.kolo  U 15 starší žiaci dňa 23.5.25020 ( sobota ) o 14:00.   

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Malá Mača 22.kolo  U 15 starší žiaci dňa 6.6.25020 ( sobota ) o 14:00.

– nariaďuje odohrať stretnutie Matúškovo – Jelka 14.kolo  U 15 starší žiaci dňa 1.5.2020 ( piatok ) o 14:00.

– neschvaľuje žiadosť FO Matúškovo o preloženie stretnutia 22.kolo VI liga dospelí Matúškovo – Veľké Úľany. Stretnutia vyžrebované na nedeľu o 10:30 sa môžu preložiť len na sobotu.

– upozorňuje všetky FO, aby v zimnej prestávke venovali zvýšenú pozornosť na materiálno-technického zabezpečenia štadiónov. 

– žiada všetky FO, v ktorých nastali zmeny štatutárov, funkcionárov, prípadne i iné organizačné zmeny, aby tieto zmeny urýchlene oznámili ŠTK (Adresár FO) a zároveň aby tieto zmeny zaevidovali v ISSF. 

– upozorňuje, že stretnutia sa zásadne predohrávajú, len v oprávnených prípadoch dohrávajú, max. do 14 dní (RS čl. II bod 1/h a dohoda musí byť schválená ŠTK ( SP, čl. 36/2 ).

– upozorňuje FO, že v zmysle SP čl. 28 môže uzatvoriť v jednom súťažnom ročníku najviac päť dohôd o striedavom štarte hráča pre jedno svoje družstvo.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články