Úradná správa č. 18

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 18.  7.11. 2019.

– nariaďuje odohrať stretnutie Veľký Grob – Pusté Úľany 14.kolo prípravka U 11 dňa 9.11. ( sobota ) o 11:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Košúty – Vlčany 15.kolo prípravka U 11 dňa 9.11. ( sobota ) o 11:00

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 : Pata  14 kolo .

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 : Vlčany  14 kolo .

– oznamuje termíny halových turnajov:

  1. 02. 2020 – dorast

 22.02.2020 – starší žiaci

  1. 02. 2020 – mladší žiaci

 07.03. 2020 – prípravka

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články