Úradná správa č. 17

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 17.  31.10. 2019.

– nariaďuje odohrať stretnutie Jánovce – Pusté Úľany 15.kolo VI. liga dospelí dňa 9.11. ( sobota ) o 13:30

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii prípravka U 11 : Pata  12 kolo .

– oznamuje termíny “ Halový turnaj o pohár predsedu ObFZ Galanta“

  1. 02. 2020 – dorast,

 22.02.2020 – starší žiaci,

  1. 02. 2020 mladší žiaci,

 07.03. 2020 – prípravka

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy. 

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články