Mimoriadná US ŠTK č.25

Úradná správa ObFZ Galanta č. 25 zo dňa 28.3.2020

Športovo-technická komisia

Na základe rozhodnutí najvyšších orgánov SR a mimoriadnej situácie v našej krajine, spôsobenej koronavírusom ŠTK ObFZ Galanta zo súhlasom VV v zmysle Súťažného poriadku SFZ   SP čl.7/6 ruší všetky oblastné súťaže dospelých, dorastu, žiakov a prípraviek jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020.

1. ŠTK následne anuluje výsledky všetkých doteraz odohratých stretnutí oblastných súťaží ročníka 2019/2020.

2. Pre prípravu súťažného ročníka 2020/2021 platí zásada, že z aktuálnych regionálnych a oblastných súťaží nikto nepostupuje ani nezostupuje.

3. Usporiadanie budúceho súťažného ročníka 2020/2021 bude v kompetencii príslušného riadiaceho orgánu, pri dodržaní vyššie uvedených zásad  SP čl. 9 odsek 1,2,3.

Odôvodnenie:

Podľa odborníkov, bude doterajší nepriaznivý stav na Slovensku trvať dlhšie ako sa predpokladalo.

Keďže jedným z najdôležitejších opatrení v boji s nákazou je aj obmedzenie osobných a skupinových kontaktov, v našej futbalovej rodine sú vyššie uvedené opatrenia nevyhnutnosťou.

UEFA a všetky asociácie prejavili zodpovednosť, jednotu, solidaritu a v boji s koronavírusom sa stalo ich ústrednou prioritou – ZDRAVIE PRED FUTBALOM

Sme rozhodnutí zmierniť dopad koronavírusu, možno aj v prospech futbalu v budúcnosti. Ďalej :

  1. Súťaže ObFZ hrajú prevažne pracujúci amatéri, chlapci a dievčatá navštevujú školy. Je nemysliteľné zúžiť jarné súťaže do jedného – dvoch mesiacov formou  „anglických týždňov“.
  2. SP čl. 7/6 umožňuje citujeme: „Riadiaci zväz je oprávnený zakázať organizovanie stretnutia s odôvodnením“.
  3. SP čl. 9/1 citujeme: Majstrovská súťaž sa hrá dvojkolovo systémom jar – jeseň“. Toto nebude možné dodržať, preto anulovanie doterajších výsledkov.
  4. Nebude priestor na nahustené súťaže – tréningy, aj keby deň D podľa optimistického variantu nastal v máji.
  5. V prípade postupov  a zostupov musí existovať rovnosť šancí. Keďže jarná odvetná časť súťaží bude zrušená, nie je možnosť dodržať túto zásadu – preto žiadny postup ani zostup na všetkých úrovniach amatérskeho futbalu v súťažnom ročníku 2019/2020.

Zároveň ŠTK vyzýva FO aby sledovali nasledujúce úradné správy Športovo-technickej komisie ohľadom inštrukcií pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články