Úradna správa OK

Úradná správa Odvolacej komisie ObFZ Galanta  zo dňa 06.07.2018

 

VEC: 1.Odvolanie voči rozhodnutiu DK FK Slavoj Sládkovičovo

  1. Odvolanie voči rozhodnutiu DK FK Šintava

   1.

 Odvolacia Komisia na zasadnutí zo dňa 6.7.2018 prerokovala odvolanie FK Slavoj Sládkovičovo vo veci U329.

 Odvolacia komisia po šetrení potvrdzuje rozhodnutie DK uvedenej v U-330 – nedodanie celého video záznamu zo stretnutia MO dospelí 28.kolo FK Slavoj Sládkovičovo – TJ Družstevník Malá Mača, podľa RS čl. IV/1b – odchod z HP po stretnutí.

  2.

 Odvolanie FK Šintava voči U324

 Odvolacie Komisia po šetrení potvrdzuje rozhodnutie DK v U-324 zo dňa 27.6.2018.

  

  Predseda OK

 Juraj Žigo

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články