Úradná správa OK č.13 zo dňa 11.11.2021

OK na svojom zasadnutí zo dňa 11.11. 2021 na základe nových zistených skutočností vracia odvolanie U:58 na doriešenie
DK.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články