Úradná správa OK č. 12

Dňa 8.11,2021 OK zasadala ohľadom odvolania U-58 DK.
OK-žiada o podrobný popis udalostí po odpískaní stretnutia V.Uľany-Matúškovo 11.kolo MO,ktoré sa udiali na HP.
Stanovisko žiadame od ŠK V.Uľany a OFK Matúškovo a v prípade deleg.osôb HR (Elvis Sárközi),AR1( Zoltán Salát) o
opätovný a podrobný popis do 11.11.2021 do 12:00.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články