Úradná správa OK

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 4.6.2019 prerokovala odvolanie FK Betonáris Šaľa(B) voči rozhodnutiu ŠTK uverejnenej v ÚS č.33 a č.32 OBFZ Galanta.

Na základe šetrenia (pre nedodržanie RS čl.II.ods.1/i) nariaďuje znova odohratie stretnutia najneskôr do 14.6.2019).

Odvolacia komisia zároveň ruší návrh pokuty(za účelne vynaložené prostriedky-nevycestovanie podľa RS  čl.IX 1/d.) pre FK Betonáris Šaľa B.

Share this Post!

Súvisiace články