Úradná správa  Odvolacej komisie č.2 zo dňa 23.05.2022

Odvolacia komisia prerokovala odvolanie OFK Žiharec dňa 23.05.2022. Po prešetrení prípadu daného odvolania potvrdzuje rozhodnutie ŠTK, ktoré bolo uverejnené v úradnej správe č. 29.

Share this Post!

Súvisiace články