Úradná správa Odvolacej komisie č.1 zo dňa 17.05.2022

            

Odvolacia komisia predvoláva na deň 24.05.2022 na 15:45 hod. zástupcov OŠK Vinohrady nad Váhom-  Marek Takáč kapitán mužstva, Ján Zadrabaj, za OFK Žiharec –  Marek Mrázik kapitán mužstva, Marián Szombati vedúci mužstva a HR zápasu – Norberta Izsófa na 16:00 hod.

Účasť je bezpodmienečne nutná, v opačnom prípade sa vystavujú disciplinárnemu konaniu.

Share this Post!

Súvisiace články