Úradná správa č. 10

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí dňa 1.7.2019 riešila odvolanie OFK Matúškovo voči rozhodnutiu DK-U227.

Odvolacia komisia potvrdzuje  na základe DP čl.50 –bod 1f- inzultáciu a na základe RS čl.IX bod 1/a-pokuta 300€ pre OFK Matúškovo ,zároveň aj RP:150€.

Na základe DP čl.32-odpočet  3 bodov z konečnej tabuľky MO žiaci.

František Sárkány-odvolacia komisia udeľuje na základe DP čl.50 odst.2e-pozastavenie športovej činnosti, pozastavenie výkonu športu a pozastavenie výkonu funkcií na dobu 18 mesiacov-od 1.7.2019-31.12.2020.

Zároveň OK udeľuje v zmysle DP čl.19-zákaz vstupu do šatní, technickej zóny vrátane priestorov hráčskej lavičky, do priestorov extra sedenia, alebo iných priestorov štadióna na dobu 18 mesiacov od 1.7.2019-31.12.2020.

Share this Post!

Súvisiace články