Úradná správa R a DS č.31

  1. KR vykonala pohovor s E.Sárközim, v prípade opätovného neskorého príchodu na stretnutie bude mať zastavené delegovanie
  2. Ospravedlnení R na sobotu 18.05.2019: Kubovič, Flaska, Forró, Oravec, Jeremias,Takáč na nedeľu 19.05.2019: Flaskár, Jeremias, Flaska, Kubovič, Hováth

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články