Úradná správa R a DS č. 16

  • Ospravedlnení R na sobotu 03.11.2018: Tonkó, Flaskár, Kubík, Mrllák, Forró, Jeremias, Oravec, Kubovič na nedeľu 04.11.2018: Tonkó
  • HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov – v prípade kolízie termínov, alebo časov zápasov kontaktujte predsedu KR alebo predsedu ŠTK
  • Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ telefonicky

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články