Úradná správa R a DS č.15

1. HRACIE DNI a UHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov – v prípade kolízie termínov, alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

2. Zmeny v delegovaní R a DZ budú zverejňované v aktuálnom obsadení, vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DZ telefonicky.

3. Ospravedlnení R na sobotu 27.10.2018: Tonkó, Forró, Salát, Flaskár, Horník  na nedeľu 28.10.2018: Tonkó

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články