Úradná správa R a DS č. 14

  • KR upozorňuje všetkých rozhodcov, že rozhodca je povinný skontrolovať spôsobilosť hracej plochy ÚHČ daného stretnutia a oznámiť kapitánom družstiev, že stretnutie sa neuskutoční z dôvodu nepriaznivého počasia a nespôsobilej hracej plochy.
  • ospravedlnení R na sobotu 04.10.2017: Tóth, Takáč, Grédi, Symatana, Kubík, Tonkó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  na nedeľu 05.10.2017: Tóth, Takáč, Grédi, Szmatana

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články