Úradná správa R a DS č.13

  • KR zastavuje delegovanie Pe.Jeremiasovi na 2 majstr.kolá za neuvedenie skutočností po vylúčení hráča OFK AbrahámHoste  v Zápise o stretnutí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KR
  • KR udeľuje pokarhanie R.Královičovi a V.Grédimu za nevyjadrenie sa k zraneniu hráča FK Slavoj Sládkovičovo
  • ospravedlnení R na sobotu 28.10.2017: Tóth, Takáč, Grédi, Kubík, Szmatana, Mészáros,Tonkó, Horník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  na nedeľu 29.10.2017: Tóth, Takáč, Grédi, Kubík, Mrllák

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články